top of page

Veilig Sportklimaat

Bij PSV-HSC

PSV-HSC heeft veel verschillende leden: mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van PSV-HSC heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hanteren we een beleid voor veilig sporten en hebben we regels hoe we met elkaar omgaan binnen de club. Met onze coaches/trainers hebben we een gedragscode afgesproken die door het NOC*NSF zijn opgesteld. 

 

PSV-HSC wil een ontmoetingsplaats zijn waar sporters zich gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen ontwikkelen in een leuke, gezellige omgeving. Het doel is dat iedereen zich binnen zijn of haar eigen mogelijkheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

 

Honkbal is een echte teamsport. Teamwork binnen de vereniging leidt ertoe dat individuele ontwikkelingen naar een hoger plan worden getild, want samen staan we sterk. PSV-HSC wil actief werken aan de bewustwording van de daarbij horende normen en waarden bij de leden van de vereniging en ouders/verzorgers. Dit vraagt om duidelijke regels.PSV-HSC heeft omgangsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Vooral de trainers, begeleiders maar ook ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van deze regels. Bij overtreding van de omgangsregels kunnen sancties volgen. De omgangsregels gelden voor alle leden.

Beleid Veilig Sporten | PSV-HSC

Wil je kennisnemen van de volledige inhoud van ons beleid veilig sporten? Klik dan op ondstaande link.

high5.png

Vertrouwenscontactpersoon

Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze VCP is niet lid van PSV-HSC. 

 

Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen als agressie, discrimineren, pesten, kleineren, niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.

Vertrouwenscontactpersoon: Cees Bruggink

076-5221373

bottom of page